Zakładki:
Blogi o tematyce ukraińskiej
Dla ciała i duszy
Media on-line
Moje podróże z żoną
Polecam
Strony oficjalne Ukrainy
Strony związane z Ukrainą
Tego bloga linkują

sobota, 14 czerwca 2008
Narodnyj Dim w Przemyślu

 

Dom Ludowy w Przemyślu (Народний дім) został wybudowany i oddany do użytku w 1904 r. jako siedziba Ukraińskiego Towarzystwa Dom Ludowy. Fundacja ta wynajmowała pomieszczenia instytucjom i osobom prywatnym, administrowała budynkiem. Od początku XX wieku budynek ten był miejscem działalności wielu organizacji i stowarzyszeń ukraińskich (Towarzystwo Dramatyczne im. Ł. Ukrainki, Towarzystwo Śpiewacze "Bojan", "Proswita", Ukraińska Besida, sklep Bazar Ludowy z książkami i artykułami papierniczymi, banki Ukraińska Szczadnycia i Miszczan`ska Kasa). W listopadzie 1939 roku straż graniczna ZSRR zajęła budynek, a w czerwcu 1941 roku po zajęciu miasta Przemyśla przez wojska hitlerowskie Narodnyj Dim powrócił do właścicieli. Po II wojnie światowej Dom Ludowy został znacjonalizowany, a w latach 90-tych przekazny przez Skarb Państwa miastu Przemyśl. Środowiska ukraińskie od początku III RP upominały się o zwrot budynku.

Władze polskie oraz miejskie przyrzekły zwrócić mniejszości ukraińskiej jej dawną własność, ostatnio uczynił to prezydent Choma. Władze Przemyśla zwróciły się do Skarbu Państwa o rekompensatę za oddanie Domu Ludowego Ukraińcom (wedle informacji prasowych, miasto ma otrzymać kilka nieruchomości powojskowych). Wobec przedłużających się poczynań Polaków, w lutym 2008 roku władze kilku obwodów na Ukrainie zadeklarowały wykupienie budynku z rąk Polaków (gazeta.lviv.ua). Prezydent Juszczenko poinformował pisemnie w liście do władz polskich o gotowości uczynienia podobnego kroku ze strony Ukrainy (nowiny24.pl).

Z oddaniem Narodnego Domu jest powiązana sprawa sprzedaży działki we Lwowie pod budowę Domu Polskiego. Wycena proponowanej pół hektarowej działki wynosi ok. 2,8 mln dolarów, co wg działaczy polonijnych we Lwowie jest zbyt wysoką ceną. Władze miejskie Lwowa gotowe są obniżyć cenę za tę działkę o wartość Domu Ludowego, który by był przekazany ZUwP. Narodnyj Dim ma wartość wedle ostatniej wyceny na 2,8 mln złotych. Za taką cenę władze polskie są gotowe sprzedać budynek Ukraińcom (zaxid.net). Problemy się piętrzą, gdyż o tę proponowaną działkę upomina się zakon franciszkanów, który był jej właścicielem przed II wojną światową. Zakonnicy proponują wymianę obecnego skweru na budynek szkoły muzycznej (dawna plebania), ale rada miasta Lwowa nie chce o tym słyszeć. W ten o to sposób powiązane są ze sobą oddanie Narodnego Dimu i powstanie Domu Polskiego. Jawi się to jak węzeł gordyjski, gdyż jak uważa prezes Zarządu Głównego ZUwP Piotr Tyma, żadna ze stron nie chce jako pierwsza wykonać gestu przekazani nieruchomości organizacji mniejszości narodowej. Według niego, wygląda to na brak zaufania do partnera (wspólnota-polska.org).